razlike između segmentnih i rolo garažnih vrata

Koje su razlike između segmentnih i rolo garažnih vrata?

Kao što ni automobil nije samo automobil, već postoje razlike i razlike, kojih postajete svesni tek kada se upustite u nabavku istog, tako ni garažna vrata nisu sva jednaka.

Osnovna podela kućnih garažnih vrata je na krilna, rolo i segmentna. Krilna vrata su skoro uvek ručna i dvokrilna pa nećemo sad pisati o njima. Najčešće se mešaju rolo i segmentna vrata, jer i jedna i druga uglavnom imaju motorizovani pogon, i spolja gledano u zavisnosti od dizajna mogu izgledati jako slično. Pa ipak, razlike su jako velike.

Aluminujmska rolo vrata možete posmatrati kao roletnu sa jačim lamelicama. Debljina lamelica za rolo vrata koje se uglavnom prodaju na našem tržištu je 19 mm. Debljina panela za segmentna garažna vrata je 40mm. Postoje paneli i od 60 i od 80mm debljine, ali se oni uglavnom ne prodaju na našem tržištu.

Mogu se naći segmentna vrata i sa tanjim panelima od 40mm ili samo od lima, ali je to na našem tržištu dosta retko, i to su vrata koja se uglavnom donose iz inostranstva u sopstvenoj režiji.

I lamelice za rolo vrata i paneli za segmentna vrata su ispunjeni poliuretanom kao izolacionim materijalom, ali zbog više nego dvostruke debljine panela, segmentna vrata imaju mnogostruko bolju termičku izolaciju. Zašto mnogostruku? Prvenstveno zbog debljine. Ali broj lamelica po metru visine rolo vrata je 13, što će reći da na nekim standardnim vratima od 225cm visine, postoji oko 30 lamelica tj. 29 spojeva između njih. Kod segmentnih vrata iste visine postoji 4 panela, odnosno svega tri spoja. Na spojevima nema izolacije, već su to hladni mostovi vrata. Tako da kod rolo vrata imate značajno veći broj hladnih mostova što mnogostruko smanjuje termičku izolaciju garaže.

Druga stvar koja utiče na dugotrajnost vrata je čvrstina panela tj. lamelica. Paneli segmentnih vrata su daleko jači u mehaničkom smislu, pa su vrata samim tim mnogo manje podložna kvarovima i obezbeđuju bolju sigurnost samih vrata.
Motori koji se uglavnom koriste u kućnim rolo vratima su tubularni. Nalaze se u osovini oko koje se namotavaju lamelice. Karakteristika tubularnih motora, je da nisu predviđeni za veliki broj ciklusa u kratkom vremenskom periodu jer se nalaze u cevi, obmotani lamelicama, i samim tim im je hlađenje znatno otežano, zbog čega vrlo brzo ulaze u pregrevanje i tad se moraju ohladiti pre ponovnog korišćenja. Zato rolo vrata nisu pogodna za garaže sa velikim brojem korisnika. Ovo se izbegava korišćenjem bočnih motora umesto tubularnih, ali je njihova cena veća jer su to industrijski motori koji se koriste za velika vrata. Ni tubularni, ni bočni motori nemaju prepoznavanje prepreka pa u spuštanju predstavljaju opasnost za korisnike, pa je za njih i te kako preporučljivo korišćenje fotoćelija koje sprečavaju spuštanje ako se neko ili nešto nalazi na liniji spuštanja vrata.

Motori za segmentna vrata, uglavnom prepoznaju prepreke, pa fotoćelije nisu obavezne, ali to zavisi od kvaliteta samih motora. Takođe, motori za segmentna vrata mnogo bolje podnose veći intenzitet korišćenja, pa kod njih pregrevanje nije čest slučaj, naročito ukoliko su u pitanju motori kvalitetnih brendova.
U slučaju nestanka struje, motori na rolo vratima, imaju kurblu koja se vrti palicom dok se vrata ne otvore. Ali je to dug i zametan posao koji je vrlo neugodan za korisnika. Kod motora za segmentna vrata, jednostavno se otključa lančanik ili kaišnik, i vrata se podižu bez mnogo muke.

Mnogi smatraju da je motor taj koji podiže vrata, i to je apsolutno tačno kad su u pitanju rolo vrata. Osim motora ne postoji ništa drugo što potpomaže pokretanje vrata. Kod segmentnih vrata, mehanizam podizanja su opruge, a motor samo usmerava. Ispravno napravljena i podešena segmentna vrata su u ravnoteži sa oprugama, tako da motor samo dodaje malo snage u jednom ili drugom smeru kad se vrata kreću. Upravo je to razlog, zbog čega se motor segmentnih vrata ne zagreva jako, i zašto su segmentna vrata predviđena za zgrade i ostale garaže sa velikim brojem otvaranja/zatvaranja.

U rolo vrata se ne mogu ugraditi pešačka vrata (sistem vrata u vratima), dok kod segmentnih mogu.

Postoje još brojne druge razlike koje se pre svega odnose na mehaničke karakteristike, gde je moguće ugraditi jedna a gde drugi tip vrata, broj predviđenih ciklusa rada, na razliku u automatici i druge tehničke detalje.

Rolo vrata imaju jednu prednost u odnosu na segmentna: brže i jednostavnije se montiraju. Za segmentna je ipak potreban profesionalac, a rolo se mogu izvesti i po principu uradi sam. Tu možemo povući paralelu između laminate i parketa. Laminat je jeftiniji, lakše se ugrađuje, ali se kvalitativno ne može uporediti sa parketom po pitanju brojnih osobina. Apsolutna je ista priča između rolo i segmentnih vrata.

Više možete pogledati i na sajtu https://www.daibau.rs/ koji je objavio članak sa našeg bloga Rolo garažna vrata (daibau.rs)